Ahenk Laboratuvarı
Testler

Özel Test Panelleri

COVID-19 PANELİ

Karaciğer Fonksiyon Testleri
AST
ALT
LDH
Böbrek Fonksiyon Testleri
Üre
Kreatinin
Kalp Damar Hastalıkları Testleri
CK-MB
Troponin I
D-Dimer
Fibrinojen
Anemi (Kansızlık) Testleri
Tam Kan Sayımı
Ferritin
Enfeksiyon Testleri
COVID-19 PCR
SARS-CoV-2 IgM
SARS-CoV-2 IgG
Sedimantasyon
High Sensitif CRP
Prokalsitonin
İnterlökin-6
Vitamin Analizi
25-Hidroksi Vitamin D
Vitamin B12
Folik Asit

DİYABET & METABOLİK SENDROM PANELİ

Açlık Kan Şekeri
Tokluk Kan Şekeri (2. Saat)
Hemoglobin A1c
İnsülin
İnsülin Direnci (HOMA-IR)
C Peptid
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
HDL Kolesterol
Trigliserid
Ürik Asit
Sodyum
Potasyum
Klor
Beta-2 Mikroglobulin
Mikroalbumin
Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru (Anti GAD)
Anti Adacık Antikoru (Islet Cell Antikoru)
Anti İnsülin Antikoru

KALP DAMAR HASTALIKLARI PANELİ

Total Kolesterol
LDL Kolesterol
HDL Kolesterol
Trigliserid
AST
CK-MB
Troponin I
High Sensitive CRP
Lipoprotein (a)
Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B
Apolipoprotein B/A1
Lipoprotein İlişkili Fosfolipaz A2
LDL Alt Grupları
Homosistein

HİPERTANSİYON PANELİ

Üre
Kreatinin
Sodyum
Potasyum
Klor
Aldosteron
Plazma Renin Aktivitesi
Metanefrin
Normetanefrin
Vanil Mandelik Asit
Homovanilik Asit
5 Hidroksi İndol Asetik Asit
Dopamin
Mikroalbumin
Tam İdrar Tahlili

TİROİD HASTALIKLARI PANELİ

Serbest T3
Serbest T4
TSH
Anti TG
Anti TPO
Reverse T3
Tiroglobulin
TSH Reseptör Antikoru
Kalsitonin
Selenyum
İyot (İdrar)

BÖBREK ÜSTÜ BEZİ HASTALIKLARI PANELİ

Plazma Renin Aktivitesi
Aldosteron
ACTH
Kortizol
Dehidroepiandrosteron Sülfat

ANEMİ (KANSIZLIK) PANELİ

Tam Kan Sayımı
Demir
Demir Bağlama Kapasitesi
Ferritin
Transferrin
Transferrin Satürasyonu
Vitamin B12
Folik Asit
Haptoglobin
Dışkıda Gizli Kan Aranması
Hemoglobin Elektroforezi

MİDE BARSAK HASTALIKLARI PANELİ

Dışkıda Gizli Kan Aranması
Dışkıda Mikroskobik İnceleme
Dışkıda Parazit İnceleme
Helicobacter pylori Antijeni
AFP
CEA
CA 19-9
CA 72-4
Kalprotektin
Zonulin (Dışkı)
Total IgA
Anti Gliadin IgA
Anti Transglutaminaz IgA

ÇÖLYAK (GLUTEN) HASTALIĞI PANELİ

Total IgA
Anti Gliadin IgA
Anti Gliadin IgG
Anti Transglutaminaz IgA
Anti Transglutaminaz IgG
Anti Endomisium IgA
Anti Endomisium IgG

ROMATİZMAL HASTALIKLAR PANELİ

Anti Nükleer Antikor
Anti CCP
CRP
CK
Romatoid Faktör
Sedimantasyon

OSTEOPOROZ PANELİ

25-Hidroksi Vitamin D
Osteokalsin
Kalsitonin
Paratiroid Hormon
Ostaz (Alkalen Fosfataz Kemik İzoenzimi)
Prokollajen Tip-1 N-Terminal
Deoksipiridinolin
C-Telopeptid
Kalsiyum
Fosfor

HORMON PANELİ

FSH (Kadınlara Özel)
LH
Estradiol
Progesteron
Prolaktin (Kadınlara Özel)
Androstenedion (Kadınlara Özel)
Seks Hormon Bağlayıcı Globulin
Dehidroepiandrosteron Sülfat
Büyüme Hormonu
IGF-1
IGF BP-3
Total Testosteron
Serbest Testosteron (Erkeklere Özel)
Dihidrotestosteron (Erkeklere Özel)

MENOPOZ PANELİ

FSH
LH
Estradiol
Progesteron
Prolaktin
Total Testosteron
Anti Müllerian Hormon
Seks Hormon Bağlayıcı Globulin

İNFERTİLİTE (KISIRLIK) PANELİ

FSH
LH
Estradiol
Progesteron (Kadınlara Özel)
Prolaktin
Total Testosteron
TSH
Seks Hormon Bağlayıcı Globulin
İnhibin B
Anti Sperm Antikor
Anti Müllerian Hormon (Kadınlara Özel)
Spermiyogram (Erkeklere Özel)

ABORTUS (GEBELİK KAYBI) PANELİ

TORCH Grubu
Listeria Antikoru
Chlamydia trochomatis Antijeni
Ureoplasma hominis
Anti Kardiyolipin IgG
Anti Kardiyolipin IgM
Lupus Antikoagülanı
Faktör II (Protrombin) Mutasyonu
Faktör V Leiden Mutasyonu
MTHFR (C677T/A1298C) Mutasyonu
Protein C
Protein S
Anti Nükleer Antikor
Anti Fosfolipit IgG
Anti Fosfolipit IgM
Homosistein
Beta-2 Glikoprotein IgG
Beta-2 Glikoprotein IgM

MİNERAL VE ESER ELEMENT PANELİ

Sodyum
Potasyum
Klor
Kalsiyum
Fosfor
Magnezyum (Eritrosit İçi)
Demir
Demir Bağlama Kapasitesi
Çinko (Eritrosit İçi)
Manganez (Eritrosit İçi)
Selenyum (Serum)
İyot (İdrar)

VİTAMİN PANELİ

25-Hidroksi Vitamin D
Vitamin B12
Holo-Transkobalamin (Aktif Vitamin B12)
Folik Asit
Koenzim Q10
Vitamin A (Retinol)
Vitamin B1 (Tiamin)
Vitamin B5 (Koenzim A)
Vitamin B6 (Pridoksal Fosfat)
Vitamin C (Askorbik Asit)
Vitamin E (Tokoferol)
Vitamin H (Biotin)
Vitamin K (Filokuinon)

AĞIR METAL PANELİ (DAR KAPSAMLI)

Kurşun
Cıva
Kadmiyum
Alüminyum
Arsenik
Kalay
Nikel

AĞIR METAL PANELİ (GENİŞ KAPSAMLI)

Kurşun (İdrar, Tam Kan)
Cıva (İdrar, Tam Kan)
Kadmiyum (İdrar, Tam Kan)
Alüminyum (İdrar, Tam Kan)
Arsenik (İdrar, Tam Kan)
Nikel (İdrar, Serum)
Kalay (Serum)
Platin (Serum)
Gümüş (Serum)
Altın (Serum)
Titanyum (Serum)

ANTİOKSİDAN PANELİ

Vitamin A (Retinol)
Vitamin C (Askorbik Asit)
Vitamin E (Tokoferol)
Glutatyon
Glutatyon Peroksidaz
Süperoksit Dismutaz
8-Hidroksideoksiguanozin
MDA-LDL (Okside LDL)

SAÇ DÖKÜLMESİ PANELİ

Demir
Demir Bağlama Kapasitesi
Transferrin Satürasyonu
Ferritin
Çinko
Magnezyum
Vitamin H (Biotin)
25-Hidroksi Vitamin D
Vitamin B12
Folik Asit
TSH
Tam Kan Sayımı
FSH (Kadınlara Özel)
LH (Kadınlara Özel)
Progesteron (Kadınlara Özel)
Total Kortizol
Total Testosteron
Total IgE
İyot (İdrar)

HİRSUTİZM / VİRİLİZM PANELİ

Total Testosteron
Serbest Testosteron
Androstenedion
Dehidroepiandrosteron
Dehidroepiandrosteron Sülfat
Seks Hormon Bağlayıcı Globulin
17 Alfa Hidroksiprogesteron

ALLERJİK HASTALIKLAR PANELİ

Total IgE
ECP
Solunum Allerjenleri (D. pteronyssinus, D. farinae, Erken ve Geç Dönem Ot ve Ağaç Polenleri, Tahıl ve Ot Polenleri, Çavdar, Zeytin Ağacı, Bitki Polenleri, Çiçek Polenleri, Sinir Otu, Koyun, Kafes Kuşları, Küf Mantarı Karışımı, Küf Mantarları)
Gıda Allerjenleri (UHT Süt, Yumurta Beyazı, Domates, Fındık, Yer Fıstığı, Dikenli Istakoz, İstiridye, Deniz Tarağı, Tavuk Eti, Sığır Eti, Koyun/Kuzu Eti, Susam, Kakao, Kazein, Gluten, Yumurta Sarısı, Kayısı, Muz, Çilek, Kiraz, Patates, Yeşil Fasülye, Portakal)

VİRAL HASTALIKLAR PANELİ

HBs Ag
Anti HBs
Anti HCV
Anti HIV Combi
Anti HAV Total