Ahenk Laboratuvarı
Test Teknoloji

Histamin İntoleransı


Histamin İntoleransı

Eğer Total IgE düzeyleriniz yüksek değil ancak allerjide görülen belirti ve bulgulara benzer şikayetleriniz devam ediyorsa bunun altında yatan neden HİSTAMİN İNTOLERANSI (allerjisi) olabilir. Peki nedir bu histamin ve histamin intoleransı?

ÖNCE HİSTAMİNE BİR GÖZ ATALIM

Histamin hem vücutta sentezlenir hem de gıdalarla vücuda alınabilir.

Saglıklı bir bireyde histaminin çok önemli görevleri vardır. Histaminin baslıca fonksiyonları:

Sinir hücrelerinde iletim
Bağışıklık sisteminin düzenlenmesi
Kan yapımı
Yara iyileşmesine katkı
Gece gündüz ritminin düzenlenmesi
Hücre çoğalmasının düzenlenmesi
Damar düz kaslarında gevşeme
Damar geçirgenliginde artış
Mukus salgılanması
Agrı iletiminden sorumlu sinirlerin uyarılması
Mide asit salgısında artış
Bazı hormonların (adrenalin, noradrenalin, dopamin) salgılanmasında artış

Stres anında salgılanan hormonlar mast hücreleriyle etkileşerek histamin sekresyonuna neden olur.

HİSTAMİN YIKIMINI DİAMİN OKSİDAZ SAĞLAR

Histamin yıkımını saglayan en önemli enzim Diamin oksidaz (DAO) enzimidir ve kanda yüksek miktarlarda bulunmaktadır. Kanın yanısıra ince bağırsak, çıkan kolon, plasenta ve böbreklerde de fazla miktarda bulunur.

DAO enziminin düzgün çalısabilmesi için B6 vitamini, bakır, çinko ve C vitamini yeterli miktarlarda bulunmalıdır.

DAO, hem gıdalarla alınan hem de bağırsak bakterileri tarafından sentezlenen histaminin yıkımını sağlar.


DAO enzim aktivitesi kanda ölçülebilir.

DAO aktivitesi <3 U/mL : Yüksek olasılıkla histamin intoleransı,

DAO aktivitesi 3-10 U/mL : Olasılıkla histamin intoleransı,

DAO aktivitesi >10 U/mL : Histamin intoleransı düşük ya da yok demektir.

HİSTAMİN İNTOLERANSI NEDİR?

Psödoallerji olarakta isimlendirilen histamin intoleransının altında yatan nedenler temel olarak ikiye ayrılır:

  1. Fazla miktarda histaminin üretilmesi ya da dısardan vücuda alınması (gıda ya da alkolle)
  2. Histamin yıkımının azalması yani DAO aktivite azlığı

DAO aktivite azlığı primer (genetik) ya da sekonder nedenlerden (ince bağırsak hasarı, çeşitli ilaçlar, alkol...gibi) kaynaklanabilir.

Saglıklı bireylerde problem oluşturmayacak histamin miktarı, DAO aktivite azlığı görülen bireylerde intoleransa neden olabilmektedir.

Histamin İntoleransı Testi Nedir?

HİSTAMİN iNTOLERANSINDA GÖRÜLEN BAŞLICA BELİRTİ VE BULGULAR NELERDİR?

Kilo kaybı
Mide-bağırsak sistemine ait yakınmalar (karın ağrısı, bulantı, kusma, asit salgısındaki artışa bağlı mide yanması, mide ekşimesi, şişkinlik, gaz, kramplar, ishal, reflü...gibi)
Dismenore (ağrılı adet görme)
Solunum yolu problemleri (astım benzeri belirtiler, burunda kızarıklık, burun akıntısı, hapşırma, nefes darlığı)
Ciltte kasıntı, kızarıklık, ürtiker
Kalp-damar sistemine ait yakınmalar (taşikardi, aritmi, hipertansiyon)
Uyku bozuklukları
Sinirlilik
Depresyon benzeri semptomlar
Anksiyete, panik atak
Sinir sistemine ait yakınmalar (bas dönmesi, basağrısı, migren benzeri baş ağrıları, gece-gündüz ritminin bozulması, uyaranlara duyarlılığın artması)

Yukarıda bahsedilen belirti ve bulgularınız varsa ancak total IgE normal ve baktığınız spesifik IgE testlerinizden herhangi bir kanıya varılamıyorsa HİSTAMİN İNTOLERANSINIZ olabilir. Histamin ve DAO aktivitesine bakılması yol gösterici olacaktır. DAO aktivitesi düşük olan hastalarda mutasyon analizinin yapılması genetik ve genetik dışı nedenlere yönlenme açısından oldukça faydalıdır. Bununla beraber, histamin yıkımına katkı saglayan B6 vitamini, bakır, çinko ve C vitamini düzeylerinin ölçülmeside faydalı olacaktır.

HİSTAMİN İNTOLERANS TESTLERİ

Histamin intoleransı paneli → Histamin ve DAO aktivitesi

Histamin intoleransı genisletilmiş paneli → Histamin, DAO aktivitesi, Histidin, Bakır, Çinko Eritrosit içi, Vitamin B6 (Pridoksal fosfat), Vitamin C

DAO genetik analizi → rs205 (DAO gen bölgesi), rs226, rs101, rs104

Histamin İntolerans Testleri
  1. Laura Maintz and Natalija Novak. Histamine and histamine intolerance. Am J Clin Nutr 2007;85:1185–96.
  2. San Mauro Martin I, Brachero S, Garicano Vilar E. Histamine intolerance and dietary management: A complete review. Allergol Immunopathol (Madr). 2016 Sep-Oct;44(5):475-83. doi: 10.1016/j.aller.2016.04.015.
  3. Kovacova-Hanuskova E, Buday T, Gavliakova S, Plevkova J. Histamine, histamine intoxication and intolerance. Allergol Immunopathol (Madr). 2015. Sep-Oct;43(5):498-506.
  4. Maintz L, Schwarzer V, Bieber T, van der Ven K, NovakN. Effects of histamine and diamine oxidase activities on pregnancy: a critical review. Hum Reprod Update. 2008;14:485-95.
  5. Jones BL, Kearns GL. Histamine: new thoughts about a familiar mediator. Clin Pharmacol Ther. 2011 Feb;89(2):189-97.

Bu Konu Hakkında Uzmanımıza Sorun

Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz