Ahenk Laboratuvarı
Kurumsal Yapı

Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı

Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı

Ahenk Laboratuvarı, verdiği hizmetlerin TS EN ISO 15189 standartlarına uygun, tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin ve müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleşmesinden sorumludur.

Modern, bakımlı ekipman ve eğitim seviyesi yüksek personel istihdamı ile doğru, güvenilir uluslararası kalite standartlarında klinik test hizmeti verir. Bulunan test sonuçlarını hiç bir etki altında kalmadan doğru olarak raporlar ve bildirir. Bu amaçla laboratuvarımızda;

  • • Faaliyetlerimizin, ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını,
  • • Etik değerlere bağlı kalınmasını,
  • • Laboratuvar sonuçlarının muhafaza edilmesini ve güvenli bir şekilde müşteriye ulaştırılmasını,
  • • Tarafsızlık, gizlilik, karar verme ve çalışmalarda güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı,
  • • Test ve analiz çalışmalarını yaptıran müşterilerin, bu çalışmalar sırasında ve sonrasında elde edilen her türlü bilgilerini koruyacağını, müşterilerin test ve analiz sonuçlarının güvenli bir şekilde saklanmasına ve gizliliğine önem vereceğini,
  • • Bu çerçevede TS EN ISO 15189 şartlarını karşılamayı, laboratuvar çalışanlarımızın ve yönetimde görev alanların kalite dokümantasyonunu öğrenmelerini, politika ve prosedürlerin uygulanmasını ve kalite yönetiminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi sağlayacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.