Ahenk Laboratuvarı
Test Teknoloji

Lipoprotein Profili Testi


Lipoprotein Profili Testi

Kalp Damar Hastalıkları, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm Dünya’da en sık ölüm nedenidir.

Kalp Damar Hastalığı riskini ortaya koyabilmek için kullanılan klasik laboratuvar testleri; Total Kolesterol, LDL Kolesterol ve HDL Kolesterol' dür.

Ancak, kolesterol düzeylerinin normal ya da normale yakın olduğu bireylerde dahi damar tıkanıklığı görülebilmektedir. Bu da Kalp Damar Hastalığı riskini daha iyi ortaya koyan laboratuvar testlerinin gerekliliğine işaret eder.

Kanda yağların taşınmasını Lipoproteinler (VLDL, IDL, LDL, HDL, Silomikronlar) sağlar. Lipoprotein Profili Testi ile; 1 VLDL bandı, 3 orta bant (IDL), 7 LDL bandı ve 1 HDL bandı değerlendirilir.


LDL 1 ve LDL 2 (büyük ve hafif LDL’ler): Koroner Kalp Hastalığı açısından düşük risk göstergesidir.
LDL 3 – LDL 7 arası alt gruplar (küçük ve yoğun LDL’ler): diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak 3 kat artmış Koroner Kalp Hastalığı riskini göstermektedir.
IDL'nin B ve C alt gruplarındaki artış Koroner Kalp Hastalığı riskinde artısı gösterirken, IDL’nin A alt grubundaki artış ise ortalama bir riski göstermektedir.
Artmış VLDL düzeyleri: Hipertrigliseridemi ile ilişkilidir. Trigliserit miktarındaki artış Koroner Kalp Hastalığı açısından artmış risk anlamına gelmektedir.
HDL Kolesterol: Düşük HDL artmış Koroner Kalp Hastalığı riskine işaret eder.

LDL basta olmak üzere Lipoprotein alt gruplarının analiz edilmesi, özellikle Kalp Damar Hastalıkları açısından risk grubunda bulunan hastalarda hem doğru risk analizi açısından hem de uygun tedavi seçimleri açısından çok değerli bilgiler vermektedir.

Hangi durumlarda Lipoprotein Profili Testi yapılmalıdır?

Aile geçmişinde Kalp Damar Hastalığı öyküsü olması
Hipertansiyon varlığı
Diyabet varlığı
Metabolik Sendrom varlığı
Obezite varlığı
45 yas üstü erkekler
55 yas üstü kadınlar

Örnek Türü: Sadece 12 saatlik açlık kan örneklerinde çalışılmalıdır. Serum ya da EDTA’lı plazma kullanılabilir. Örnekler, 2-8 0C’de 7 gün bekletilebilir, dondurulması önerilmez. Örnekler laboratuvarımıza ulaştıktan sonra 5 çalışma günü sonunda raporlandırılmaktadır.

Kalp Damar Hastalığı açısından düşük riskli Lipoprotein Profili örneği
Resim1. Kalp Damar Hastalığı açısından düşük riskli Lipoprotein Profili örneği

Kalp Damar Hastalığı açısından yüksek riskli Lipoprotein Profili örneği
Resim2. Kalp Damar Hastalığı açısından yüksek riskli Lipoprotein Profili örneği

Bu Konu Hakkında Uzmanımıza Sorun

Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz