Ahenk Laboratuvarı
Kurumsal Yapı

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

"AHENK TIBBİ TANI ve ARAŞTIRMA LABORATUVARI;

Tıbbi analizlerde yetkin, Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunu bilen ve uygulayan personel istihdamı, uygun cihaz, ekipman ve malzeme ile bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak hızlı, güvenilir ve uluslararası standartlarda hizmet vermeyi hedeflemiştir.

Bu hedeflere ulaşmak için; laboratuvar çalışanlarının kurum içi ve dışı sürekli eğitim ile bilgi, beceri ve yetkinliği üst seviyede tutulur.

Laboratuvar personeli; güvenli laboratuvar koşullarında, doğruluk, tarafsızlık, gizlilik ve Kalite Yönetim Sistemi ilkelerine bağlı kalarak görevlerini yerine getirir.

Ahenk Laboratuvarı, Kalite Yönetim Sistemi’nin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla tüm iş süreçlerinde iyi laboratuvar uygulamaları, meslek ilkeleri, etik kuralları, mevzuat şartları TS EN ISO 15189 uluslararası standartları referans alır ve uygular.

Ahenk Laboratuvarı, bu ilke ve prensiplerle tüm hizmetlerinde müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini sağlamayı hedefleyen bir kuruluş olmayı ve tıbbi analizlerde iyi meslek ilkelerine, analizlerin kalitesine ve kalite yönetim sistemine uyacağını TAAHHÜT EDER."