Ahenk Laboratuvarı
Kalite & Akreditasyon

ISO 15189 Standardı

ISO 15189 Standardı

Kalite, Akreditasyon ve Biz…

Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş, teknik kriterlere göre faaliyet gösterdiğinin ilgili otorite tarafından onaylanmasıdır. TS EN ISO 15189 standardı, tıbbi laboratuvarların kalite ve yeterliliği için gerekli şartların belirtildiği bir akreditasyon standardıdır. Ülkemizde TS EN ISO 15189 standardını denetleyen otorite olarak TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) kabul görmüştür. Ahenk Laboratuvarı kalite yönetim sisteminin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla, uluslararası kabul görmüş TS EN ISO 15189 standardını referans alır ve uygular.

Ahenk Laboratuvarı akreditasyon yolculuğuna 2011 yılında başlamış olup, akreditasyon gerekliliklerini tamamlayarak 2013 yılında TSE EN ISO 15189 akreditasyon sertifikasını almıştır.

Bu bağlamda;

  • Laboratuvar çalışanlarının kurum içi ve dışı, sürekli eğitimlerle bilgi, beceri ve yetkinliğini üst seviyede tutmaktadır.
  • Doğru, güvenilir test sonuçlarının sağlanması amacıyla dış kalite kontrol programlarına sürekli olarak katılmaktadır.
  • Düzenli olarak iç kalite kontrol ve ölçüm belirsizliği çalışmalarını yapmaktadır.
  • Kalite çalışmalarının takibini sağlamak amacıyla, kalite indikatörlerinin değerlendirilmesi düzenli olarak yapılmaktadır.
  • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek amacıyla; kurumsal ilişkilerden sorumlu personelleri tarafından yapılan müşteri ziyaretleri ve düzenli yapılan "Müşteri Memnuniyet Anket" leri ile aldığı geri dönüşleri değerlendirmektedir.

Ahenk hızlı, güvenilir ve kaliteli laboratuvar hizmetini ekonomik şartlarda sunabilmek amacıyla sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi ve uygulamayı benimsemiştir.

Laboratuvarımız birçok bilimsel araştırma ve tez çalışmalarının laboratuvar ayağını başarı ile tamamlamış ve halen araştırmacılara verdiği desteğe devam etmektedir.

Saygılarımızla…