Ahenk Laboratuvarı
Test Teknoloji

TH1/TH2/TH17 İmmün Profil Analizinde Flow Cytometric Yöntem


TH1/TH2/TH17 İmmün Profil Analizinde Flow Cytometric Yöntem

TH1/TH2 DENGESİNİN HASTALIKLARDAKİ ROLÜ

T hücreleri timusta gelişir. Kemik iliğinden timusa gelen timositler gelişme sürecinde; antijen reseptörünü (T hücre reseptörü, TCR) kazanırlar. Pozitif ve negatif seleksiyon (self antijenleri yabancı olandan ayırt etme yeteneği) safhalarını geçirdikten sonra olgun T hücreler (CD4+T lenfosit ve CD8+T lenfosit) olarak periferik dolasıma geçerler. Periferik kanda total kan lenfositlerinin yaklaşık %70 kadarı CD4+T yardımcı (TH, T helper), %25 kadarı ise CD8+T sitotoksik (Tc) bulunmaktadır. Tüm T lenfositler yüzeylerinde CD3 molekülü tasırlar. T lenfositler hücresel immün yanıtta anahtar rol oynarlar.

Antijenle uyarıldıklarında nativ CD4+T hücrelerinin ilk yanıtı, yüksek düzeyde proliferasyon (çoğalma) ve sınırlı sitokin repertuarı ile karakterizedir. Daha ileri aşamalarda ise daha yüksek bir potansiyelle daha etkili hücrelere farklılaşırlar. İmmün yanıtın organizasyonundan, lokal sitokinlerin dengesine, co-stimülatör (yardımcı-uyaran) moleküllere, antijen seviyesine ve genetik faktörlere bağlı olan TH1, TH2, TH17 hücreleri ile birlikte effektör ve/veya hafıza hücreleri sorumludur. Sitokin salınım paternlerinin profili TH hücrelerinin kutuplaşmasında mekanizmanın temelini oluşturur. CD4+ hücrelerin salgıladıkları sitokinlere ve bununla ilişkili fonksiyonlarına göre en önemli alt tipleri TH1, TH2 ve TH17 hücreleridir. Bu hücrelere spesifik, adeta attıkları imzaları niteliğinde, salgıladıkları belirleyici sitokinleri mevcuttur: TH1 hücrelerinden basta IFN-γ olmak üzere Tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) ve TNF-β, TH2 hücrelerinden basta IL-4 (İnterlökin 4) olmak üzere IL-5, IL-13, TH17 hücrelerinden de basta IL-17A olmak üzere, IL-17F ve IL-22 başlıca üretilen ve salgılanan sitokinlerdir. TH1 hücreleri hücre içi enfeksiyonlara neden olan bakteri, virüs, parazit ve mantarlara karsı savunmada ve bazı otoimmün yanıtlarda rol oynar. TH2 hücrelerin ürettiği IL4, B lenfositlerini aktive ederek IgE salınımına yol açar. IgE İmmün yanıta aracılık eden mast hücreleri ve bazofillerin aktivasyonunda da rol oynar. TH2 hücreleri ekstraselüler parazitlere karsı koruyucu görevi yaparken allerjik yanıtla hasara da yol açabilirler. IL17A sekresyonu ise TH17 hücrelerini etkin kılarak nötrofillerin aktivasyonunu sağlar ve ektraselüler bakteri ve mantarlara karsı immün cevapta rol oynar. TH17 hücreleri aynı zamanda otoimmün cevabı olumsuz yönde etkiler.

TH1, TH2 ve TH17 hücrelerinin oranlarının ve baskınlıklarının bilinmesi, bu hücreler arasındaki dengenin bozulup bozulmadığının analiz edilmesi pek çok sağlık probleminin nedenlerine ışık tutmaktadır.

Th1/Th2 Dengesinin Hastalıklardaki Rolü

Laboratuvarda Flow Sitometrik (Akım Ölçer) olarak TH1/TH2/TH17 hücrelerini fenotip olarak, floresan boyalı spesifik antikorlar aracılıgıyla CD4+T hücrelerinin IFN-γ, TNF-α, TNF-β, IL-2, IL4, IL-5, IL-13, IL-17A, IL-6, IL-8, IL-10 gibi sitokin üretimlerini analiz edilmektedir (Tablo 1). Bu analizlerle TH1-TH2 hücre oranı ve baskınlığı, TH17 hücre etkinliği ve oranlarıyla ilgili kantitatif değerler verilebilmektedir.

Tablo 1: TH1/TH2 ve TH17 Hücrelerinden salgılanan sitokinler ve Lenfosit Reseptörleri

TH1 Hücre Sitokinleri TH2 Hücre Sitokinleri TH17 Hücre Sitokinler Analizi yapılabilen diğer
IL-2 IL-4 IL-17A IL-6, IL-8
TNF-α IL-10 IL-17F CD3, CD45
IFN-y IL-13 IL-22 CD4, CD8, CD19
CD16, CD56

TH1/TH2 ve TH17 hücrelerinin klinik önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. TH 17 hücreleri ayrı bir TH sınıfı olarak ilk kez organ spesifik otoimmün hastalıklarda gösterilmiştir. Ayrıca romatoid artrit, multiple skleroz, inflamatuar barsak hastalığı, psöriazis ve astımda önemli olduklarını gösterir kanıtlar bulunmaktadır.

Özellikle TH1/TH2 dengesi pek çok hastalığa (Tablo 2) karsı immün cevapta kritik öneme sahiptir. Bu dengenin immunostimülan-immunoregülatör ajanlar (glukanlar vs), hormonlar (melatonin, DHEA, progesteron vb.), besinler, mineraller (selenyum, çinko vb), probiyotikler, fitokimyasallar aracılığıyla uyarılması-düzenlenmesi durumunda günümüzde toplum sağlığını tehdit eden hastalıkların tedavisinde önemli başarıların elde edilebileceği bilimsel bir gerçektir.

HAMİLELİK ÖNCESI, HAMİLELİK SIRASI VE SONRASINDA TH1/TH2 DENGESİ

Özellikle hamilelik döneminde sitokin üretimi TH1’den TH2’ye doğru kaymaktadır ve dogumdan sonra tekrar TH1 sitokinlerin üretimi yükselmektedir. Tip 1 sitokinler (örneğin IL-12, IFN-γ) pro-enflamatuardır ve çeşitli otoimmün hastalıkların patogenezinde yer alırken, Tip 2 sitokinleri (örneğin IL-4, IL-10, IL-13) antiinflamatuar patogenezde rol oynarlar. Fetusun immünolojik olarak reddedilmemesi için Tip 2 sitokinlerin üretiminin gebelikte önemli olduğu öne sürülmüştür.

Tablo 2: TH1 ve TH2 dengesizliğinden kaynaklanan hastalıklar

TH1 AKTİVİTESİ YÜKSEK OLDUĞUNDA
Tip 1 Diyabet Romatoid Artrit
Multipl Skleroz Kronik Viral Enfeksiyonlar
Hashimato Tiroiditi Sistemik Lupus Eritematozus
Grave's Hastalığı İnfertilite (Kısırlık)
Crohn Hastalığı Otoimmün hastalıklar
Psöriazis İnflamatuar bağırsak hastalıkları
Sjögren Sendromu Tekrarlayan Abortuslar (Düşükler)
Çölyak Hastalığı Endometriozis
Lichen Planus Mycobacterium tuberculosis (Tbc)
TH2 AKTİVİTESİ YÜKSEK OLDUĞUNDA
Lupus Ülseratif Kolit
Allerjik Dermatit Multipl Kimyasal Duyarlılık
Skleroderma Mycobacterium tuberculosis (Tbc)
Atopik Egzema HIV-1 İnfeksiyonu ve AIDS
Sinüzit
İnflamatuar bağırsak hastalıkları
Astım
Allerjik Hastalıklar
Kanserler

LABORATUVARIMIZDA TH1/TH2/TH17 İMMUN PROFİL ANALİZİNDE ÇALIŞILAN SİTOKİNLER

TH1 IL-2 İnterferon Gamma TNF Alfa
TH2 IL-4 IL-10
TH17 Il-6 IL-17α

Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan. Numune alındıktan sonra aynı gün içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Açlık veya tokluktan etkilenen bir test değildir. 2 gün içerisinde raporlanmaktadır.

 1. Parris Kidd, PhD. Th1/Th2 Balance: The Hypothesis, its Limitations, and Implications for Health and Disease, a journal of clinical therapeutic, 2003.
 2. Why Do I Still Have Thyroid Symptoms? When My Lab Tests Are Normal – Datis Kharrazian
 3. Basics of Immune Balancing for Hashimoto’s – Chris Kresser
 4. Clinical Aspect in TH1 and TH2 Balance – Allergy Clinic Online
 5. T helper cell – Wikipedia
 6. The Five Elements of Th1-Th2 System - Shengrong Zou*
 7. Th1 / Th2 in Rheumatoid Arthrithis - THE LANCET • Vol 352 • September 19, 1998
 8. Raghupathy R. Th1-type immunity is incompatible with successful pregnancy. Immunol. Today 1997; 18(10):478–482.
 9. Bach JF. The effect of infections on susceptibility to autoimmune and allergic diseases. N Engl J Med. 2002; 347:911–920.
 10. Kimura M, Tsuruta S, Yoshida T. Unique profile of IL-4 and IFNgamma production by peripheral blood mononuclear cells in infants with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 1998; 102:238–244.
 11. Shi HZ, Deng JM, Xu H, Nong ZX, et al. Effect of inhaled interleukin-4 on airway hyperreactivity in asthmatics. Am J Respir Crit Care Med. 1998; 157:1818–1821
 12. Shi HZ, Xiao CQ, Zhong D, Qin SM, et al. Effect of inhaled interleukin-5 on airway hyperreactivity and eosinophilia in asthmatics. Am J Respir Crit Care Med. 1998; 157:204–209.
 13. Green EA, Gorelik L, McGregor CM, Tran EH, et al. CD4+CD25+ T regulatory cells control anti-islet CD8+ T cells through TGF-β–TGF-β receptor interactions in type 1 diabetes. Proc. Natl Acad. Sci. USA 2003; 100:10878–10883.

Bu Konu Hakkında Uzmanımıza Sorun

Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz