Ahenk Laboratuvarı
Testler

ÖRNEK KABUL/RED KRİTERLERİ LİSTESİ

ÖRNEKLERİN GENEL RED KRİTERLERİ

 1. Barkodsuz örnek
 2. Yanlış barkodlanmış örnek
 3. Uygun olmayan örnek tüpü/kabına alınmış örnek
 4. Kabın dışına sızmış örnek
 5. Kontamine örnek
 6. Miktarı hatalı örnek

DİYET GEREKTİREN TESTLER

 1. 5-hidroksiindolasetik asit (5-HIAA)
 2. Hidroksiprolin (İdrar)
 3. Okzalat

10-12 SAATLİK AÇLIK GEREKTİREN TESTLER

 1. Alkalen fosfataz (ALP)
 2. Alkalen fosfataz, izoenzim elektroforezi
 3. Alkalen fosfataz, kemik izoenzimi (Ostaz)
 4. Anjiotensin II
 5. Apolipoprotein A1
 6. Apolipoprotein B
 7. Beta-crosslaps (Beta-CTx)
 8. Büyüme hormonu (GH)
 9. C-peptid
 10. Çinko (Zn)
 11. Demir
 12. Demir bağlama kapasitesi
 13. Folik asit
 14. Fosfor, inorganik
 15. Glukoz
 16. Glukoz; tolerans testi (OGTT) (75 g)
 17. Glukoz; tolerans testi (OGTT) (100 g)
 18. Homosistein
 19. IGF-1 (Insulin Like Growth Factor1, Somatomedin C)
 20. IGF-2 (Insulin Like Growth Factor2)
 21. IGF bağlayan protein (IGF-BP-3)
 22. İnsülin
 23. Kalsitonin
 24. Kalsiyum
 25. Total Kolesterol
 26. HDL Kolesterol
 27. LDL Kolesterol
 28. VLDL Kolesterol
 29. Trigliserid
 30. Kortizol
 31. Laktik Asit
 32. Leptin
 33. Lipoprotein (a) (Lp(a))
 34. Magnezyum (Mg)
 35. Osteokalsin
 36. Paratiroid hormon (intakt)
 37. Safra asitleri
 38. Vitamin A (Retinol)
 39. Vitamin B12
 40. Vitamin B6 (Pridoksin)
 41. Vitamin E (Alfa Tokoferol)
 42. Vitamin K
 43. Yağ asitleri, serbest (FFA) (NEFA)

TAZE ÖRNEK GEREKTİREN TESTLER

Örnekler hafta içi 14:00 kadar ve transport saatine yakın alınmalıdır. Laboratuvar ile temas kurulmalıdır.

 1. Flow Sitometri, Akut Lösemi Paneli
 2. Flow Sitometri, Lenfoma Paneli
 3. KLL paneli
 4. Tüylü Hücreli Lösemi Paneli
 5. CD4/CD8 oranı
 6. CD55/59 (PNH Paneli)
 7. Lenfosit Alt Grupları
 8. Diğer Flow Sitometri Testleri
 9. Amonyak
 10. Ozmotik Frajilite Testi
 11. Semen (Spermiyogram ve Sperm Morfolojisi için)

ÖRNEKLERİN TEDAVİ ÖNCESİ ALINMASINI GEREKTİREN TESTLER

Parenteral veya oral tedavilerde örnek son dozdan hemen önce veya son dozdan 4-5 saat sonra alınmalıdır.

 1. Karbamazepin (Tegratol)
 2. Demir
 3. Digoksin
 4. Folik asit
 5. Lityum
 6. Fenobarbital (Luminal)
 7. Fenitoin (Difenilhidantoin, Epdantoin)
 8. Takrolimus
 9. Valproik Asit (Depakin)
 10. Vitamin B12

POZİSYONDAN ETKİLENEN TESTLER

*Yataktan kalktıktan ve en az 2 saat günlük aktiviteye devam ettikten sonra (ayakta) veya sabah yataktan kalkmadan önce yada 2 saat yatarak istirahatten sonra örnek alınması gereken testler

 1. Aldosteron
 2. Plazma renin aktivitesi (PRA) (Angiotensin I)

*30 dakika istirahat ettirildikten sonra örnek alınması gereken testler

 1. Büyüme hormonu (GH)
 2. Prolaktin

BOY VE AĞIRLIK BİLGİSİ GEREKLİ OLAN TESTLER

 1. Trimester Down tarama testi (ikili test) (kilo bilgisi)
 2. Trimester Down tarama testi (üçlü test) (kilo bilgisi)
 3. Dörtlü Test (kilo bilgisi)
 4. Alfa Fetoprotein, (AFP MOM) (kilo bilgisi)
 5. Leptin (boy ve kilo bilgisi)
 6. Kreatinin (0-18 yaş boy bilgisi)

ÖRNEĞİN DONDURULMASI GEREKEN TESTLER

*İlk 1 saat içinde dondurulması gereken testler

 1. ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)
 2. ADH (Antidiüretik Hormon)
 3. Biotidinaz Aktivitesi (Kantitatif)
 4. C-peptid
 5. Glukagon
 6. İnterlökin 1 Beta
 7. İnterlökin 2
 8. İnterlökin 6 (İL-6)
 9. Osteokalsin
 10. Paratiroid Hormon Related Protein (PTHrP)
 11. Plazminojen
 12. Plazminojen Aktivatör İnhibitör 1 (PAI 1)
 13. Vasoaktif İntestinal Peptid

*İlk 4 saat içinde dondurulması gereken testler

 1. Homosistein

*İlk 24 saat içinde dondurulması gereken testler

 1. Aktive Protein C Rezistansı (APC-R)
 2. Anti Faktör Xa
 3. Anti Trombin III Aktivitesi (AT-III)
 4. C1 Esteraz İnhibitör Aktivitesi
 5. D-Dimer
 6. DHEA (Dehidroepiandrosteron)
 7. Faktör II (Protrombin)
 8. Faktör V (Proakselerin)
 9. Faktör VII (Prokonvertin)
 10. Faktör VIII
 11. Faktör VIII İnhibitörü
 12. Faktör IX (Christmas)
 13. Faktör IX İnhibitörü
 14. Faktör X (Stuart-Prower Faktör)
 15. Faktör XI (Plazma tromboplastin)
 16. Faktör XII (Hageman Faktörü)
 17. Faktör XIII (Fibrinaz)
 18. IGF-1 (Insulin Like Growth Factor1, Somatomedin C)
 19. IGF BP-3 (Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3)
 20. Lupus Antikoagülan Doğrulama
 21. Lupus Antikoagülan Tarama Testi (aPTT/LA)
 22. Paratiroid Hormon İntakt (İPTH)
 23. Protein C Aktivitesi
 24. Protein C Antijeni
 25. Protein S Aktivitesi
 26. Protein S Antijeni
 27. Ristosetin Kofaktör (Von Willebrand Faktör Akt.)
 28. Von Willebrand Faktör Antijeni

HEMOLİZDEN ETKİLENEN TESTLER KESİN RED KRİTERİ

 1. I.Trimester Down tarama testi (ikili test)
 2. II.Trimester Down tarama testi (üçlü test)
 3. Dörtlü Test
 4. Amonyak
 5. Asit fosfataz, prostatik
 6. Çinko (Zn)
 7. Demir
 8. Demir bağlama kapasitesi
 9. Digoksin
 10. Folik asit
 11. Fosfor
 12. Haptoglobin
 13. HBV DNA (PCR)
 14. HCV RNA (PCR)
 15. İnsülin
 16. Klor
 17. Kreatin kinaz-MB (CK-MB)
 18. Laktat
 19. Magnezyum
 20. Potasyum
 21. Pseudokolinesteraz
 22. Sodyum (Na)
 23. Laktat dehidrogenaz (LDH)
 24. Nöron spesifik enolaz (NSE)

HEMOLİZDEN ETKİLENEN İLAÇ DÜZEY TESTLERİ KESİN RED KRİTERİ

 1. Asetaminofen (Parasetamol)
 2. Karbamazepin (Tegratol)
 3. Fenitoin (Difenilhidantoin, Epdantoin)
 4. Salisilat
 5. Teofilin
 6. Valproik Asit (Depakin)

HEMOLİZDEN ETKİLENEN TESTLER GÖRECELİ RED KRİTERİ

***Analiz sonucuna göre yeni örnek istenebilir.

 1. Alanin aminotransferaz (ALT)
 2. Albumin
 3. Aspartat aminotrasferaz (AST)
 4. Beta-hCG (koriyonik gonadotropin)
 5. C reaktif protein (CRP), kantitatif
 6. High sensitive C reaktif protein (hsCRP)
 7. CA 125
 8. CA 15-3
 9. CA 19-9
 10. CA 50
 11. CA 549
 12. CA 72-4
 13. IgA
 14. IgE, Total
 15. IgG
 16. IgM
 17. Protein Elektroforezi
 18. Protein, Total
 19. Vitamin A (Retinol)
 20. Vitamin B12
 21. Vitamin C (Askorbik asit)

DİÜRNAL VARYASYONU OLAN TESTLER

 1. ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) (sabah 08:00-10:00)
 2. Beta-crosslaps (Beta-CTx) (sabah 10:00'dan önce)
 3. Demir (sabah 10:30'dan önce)
 4. Demir bağlama kapasitesi (sabah 10:30'dan önce)
 5. Kortizol (08:00-10:00 veya 16:00-18:00)

ODA ISISI KOŞULLARINDA SAKLANMASI VE TRANSPORTU GEREKEN TESTLER

 1. Genetik Tanı testleri
 2. Flow sitometri, akut lösemi paneli
 3. Flow sitometri, lenfoma paneli
 4. Diğer flow sitometri testleri
 5. Kan kültürü şişeleri
 6. Mikrobiyolojik inceleme için kapalı boşluklardan alınan biyolojik sıvılar ve BOS
 7. Servikal, vajinal ve üretral sürüntüler

ÖRNEKLERİN JEL İÇERMEYEN TÜPLERE ALINMASINI GEREKTİREN TESTLER

 1. Amikasin
 2. Asetaminofen (Parasetamol)
 3. Çinko,Bakır,Selenyum (Eser Elementler)
 4. Digoksin
 5. Eozinofil Katyonik Protein (ECP)
 6. Fenitoin (Difenilhidantoin, Epdantoin)
 7. Fenobarbital (Luminal)
 8. Karbamazepin (Tegratol)
 9. Lityum
 10. Methotreksat
 11. Primidon
 12. Salisilat
 13. Siklosporin (Sandomim)
 14. Teofilin
 15. Valproik Asit (Depakin)

ÖRNEK ALIRKEN DAMARLARA STAZ UYGULANMAMASI VEYA MİNİMUM STAZ UYGULANMASI GEREKEN TESTLER

 1. Amonyak
 2. Kalsiyum, İyonize
 3. Laktik Asit
 4. Magnezyum (Mg)

ÖRNEKLERİN IŞIKTAN KORUNMASINI GEREKTİREN TESTLER

 1. Beta-karoten
 2. Bilirubin, direkt
 3. Bilirubin, indirekt
 4. Bilirubin, total
 5. Delta-Aminolevülinik (delta-ALA) (24 saatlik idrar)
 6. Folik asit
 7. Methotreksat (MTX)
 8. Porfirin, total (24 saatlik idrar)
 9. Porfobilinojen (24 saatlik idrar)
 10. Vitamin A (retinol)
 11. Vitamin B1(tiamin)
 12. Vitamin B2 (Riboflavin)
 13. Vitamin B6 (pridoksal fosfat)
 14. Vitamin B12
 15. Vitamin C (askorbik asit)
 16. 1,25 Dihidroksivitamin D3 (Vitamin D3)
 17. Vitamin D (25–Hidroksivitamin D)
 18. Vitamin E (alfa tokoferol)
 19. Vitamin K

ÖZELLİĞİ OLAN DİĞER TESTLER

 1. Deoksipiridinolin (Sabah ilk idrar)
 2. Oligoklonal band (BOS ile birlikte serum örneği de alınmalı)

MİKROBİYOLOJİ ÖRNEK RED KRİTERLERİ

Genel red kriterleri:

 1. Steril olmayan örnek kabına alınmış örnekler (gaita hariç),
 2. Örnek kabının bütünlüğü bozulmuş (örnek kabının dışına sızmış, örnek kabının kapağı açılmış) olarak gelen örnekler,
 3. Uygun şekilde ve sürede transferi yapılmamış örnekler,
 4. BOS ve kapalı boşluklardan alınan biyolojik sıvıların oda ısısı dışında transferi,
 5. Floralı örneklerin (balgam, idrar, gaita ) + 4 °C dışında transferi,
 6. Ponksiyon sıvılarının taşıma tüplerine aktarılmadan doğrudan enjektör ile yollanması,
 7. Kan kültür şişeleri oda ısısı dışında transfer edilmesi,
 8. Alkol, formol gibi fiksatif antiseptikler içine alınmış örnekler,
 9. Jelli swabla yollanmış Ureaplasma-Mycoplasma, Chlamydia antijen test istekleri.

*Bu şekilde gönderilen örnekler reddedilir.

Balgam kültürü için red kriteri:

 1. Belirgin olarak tükürükten ibaret balgam örneği,
 2. Steril olmayan örnek kabına alınan balgam.

İdrar kültürü için red kriterleri:

 1. Steril olmayan örnek kabına alınan idrar,
 2. 24 saatlik idrar, 2 saatten daha fazla oda ısısında beklemiş idrar,
 3. Kateterli hastalarda torbadan ya da kateter ucundan alınan idrar.

Kan kültürü için red kriterleri:

 1. Ekildikten sonra etüve veya buzdolabına kaldırılmış şişeler,
 2. Şişe barkodunun üzerine barkodu kapatacak şekilde başka etiket yapıştırılmış örnekler reddedilir.

Kateter kültürü için red kriterleri:

 1. Kateter ucu 5 cm kesilmiş olmalıdır.
 2. Steril olmayan örnek kabına alınan örnek.

Boğaz kültürü için red kriterleri:

 1. Boğaz kültürleri için eküvyon transport besiyerinde 24 saatten fazla bekletilmemelidir.

Mikrobiyolojik inceleme örneklerinin kabulüne ilişkin diğer kurallar:

 1. Chlamydia antijeni için örnekler kuru swaba alınmış olmalıdır. Başka swablar ile alınmış örnekler çalışmaya alınmaz.
 2. Gaita kültürü için örnek alındıktan sonra 1 saat içinde laboratuvara ulaştırılamayacak ise Carry-Blair transport besiyeri içinde gönderilmelidir.
 3. Mikroskobik inceleme, rotavirus, clostridium difficile için hiçbir koruyucu eklemeden, gaita en geç 1 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 4. Bebeklerden yapılacak gaita incelemeleri için bebek bezinin transferi uygun değildir. Örnek, taşıma kabına aktarılarak transfer edilmelidir.

VİROLOJİ TESTLERİ KABUL/RED KRİTERLERİ

HbsAg,Anti-Hbs,Hbc Total,HAV Total,HIV Combi (Ag+Ab)

 1. Uygun olmayan örnek türü. (serum örneğinden çalışılmaktadır)
 2. Yetersiz serum miktarı
 3. Testi bozacak derecede hemolizli ve lipidemik kanlar