Ahenk Laboratuvarı
Testler

Özel Test Panelleri

ALLERJİK HASTALIKLAR PANELİ

Total IgE
ECP
Solunum Allerjenleri
Gıda Allerjenleri

ROMATİZMAL HASTALIKLAR PANELİ

ANA
ANTİ CCP
CRP
Sedimantasyon
Kreatin Kinaz

ÇÖLYAK (GLUTEN) HASTALIĞI PANELİ

Total IgA
Anti doku transglutaminaz IgA
Anti doku transglutaminaz IgG
Anti endomisial IgA
Anti endomisial G
Anti Gliadin IgA
Anti Gliadin IgG

TİROİD HASTALIKLARI PANELİ

SERBEST T3
SERBEST T4
TSH
TİROGLOBULİN
ANTİ TG
ANTİ TPO
TSH Reseptör Antikoru
İdrarda İyot

HEPATİT PANELİ

ANTİ HAV TOTAL
HBs Ag
Anti HBs
Anti HCV
Anti HIV Combi (p24 Ag+1/2 Ab)

KALP DAMAR HASTALIKLARI PANELİ

Total Kolesterol
Trigliserid
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Homosistein
High Sensitive CRP
Lipoprotein (a)
AST
LDH
CK
CK MB
Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B
NT proBNP

ANEMİ PANELİ

Hemogram
Demir
Demir Bağlama Kapasitesi
Ferritin
Vitamin B12
Folik Asit
Transferrin
Hemoglobin Elektroforezi
Dışkıda Gizli Kan

HİPERTANSİYON PANELİ

Üre
Kreatinin
Sodyum
Potasyum
Klor
Tam İdrar Tahlili
Mikroalbumin
Aldosteron
Plazma Renin Aktivitesi
Metanefrin
Normetanefrin
VMA
Dopamin

DİYABET PANELİ

AÇLIK KAN ŞEKERİ
TOKLUK KAN ŞEKERİ
HBA1c
HOMA-IR
İnsülin
C Peptid
Sodyum
Potasyum
Klor
Üre
Kreatinin
Mikroalbumin
Total Kolesterol
Trigliserid
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Anti GAD
ICA (Pankreas Adacık Antikoru)

VİTAMİN DÜZEYLERİ PANELİ

Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin D
Vitamin E
Metil Malonik Asit
Folik Asit

ABORTUS PANELİ

TORCH Grubu
Listeria Antikoru
Chlamydia trochomatis Ag
Ureoplasma urealyticum
Mycoplasma hominis
Anti Kardiyolipin IgG
Anti Kardiyolipin IgM
Lupus Antikoagülanı
Faktör II (Protrombin) Mutasyonu
Faktör V Leiden Mutasyonu
MTHFR (C677T/A1298C) Mutasyonu

HİRSUTİZM/VİRİLİZM PANELİ

Total Testesteron
Serbest Testesteron
Androstenedion
DHEA
DHEA Sülfat
SHBG
17 Alfa Hidroksiprogesteron

KADIN HORMONAL DURUM PANELİ

Progesteron
Prolaktin
Estradiol
FSH
LH
Total Testesteron
DHEA Sülfat
Androstenedion
SHBG
Growth (Büyüme) Hormonu
IGF-1
IGF BP-3

ERKEK HORMONAL DURUM PANELİ

Total Testesteron
Serbest Testesteron
Dihidrotestesteron
DHEA Sülfat
Estradiol
Progesteron
LH
SHBG
Growth (Büyüme) Hormonu
IGF-1
IGF BP-3

ADRENAL YORGUNLUK TESTLERİ PANELİ

Plasma Renin Aktivitesi
Aldosteron
ACTH
Kortizol
DHEA Sülfat

OSTEOPOROZ VE KEMİK METABOLİZMASI PANELİ

Paratiroid Hormon
Vitamin D
Kalsiyum
Fosfor
Osteokalsin
Prokollejen tip-1, N Terminal
Deoksipiridinolin
C-Telopeptid

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR PANELİ

Neisseria gonorrhoeae (Gonore, Bel soğukluğu)
HBsAg (Hepatit B)
Anti HCV (Hepatit C)
Herpes Simplex (HSV)
HPV DNA (Human papillomavirus, Genital Siğil)
Klamidya ( Chlamydia trachomatis)
Mycoplasma
Ureaplasma
Sifiliz (Frengi) (VDRL,TPHA)
Anti HIV Combi (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü, AIDS)