Ahenk Laboratuvarı
Test Teknoloji

Multiplex PCR

Solunum Yolu ve Gastrointestinal Patojenlerin Tanısında Multiplex PCR

Multiplex PCR Nedir?

Birden fazla bakteri, virus, mantar ve parazit etkenlerinin tek çalışma ile tanısının konabildiği moleküler bir yöntemdir.

Multiplex PCR'ın Üstün Özellikleri

HIZLIDIR: Bir saat gibi kısa bir sürede PCR teknolojisiyle çalışılarak aynı gün içinde patojen tespit edilebilir.

YÜKSEK DERECEDE DUYARLIDIR: Çok az sayıda mikroorganizma varlığında bile etkenin tayini yapılabilmektedir. Kültür ortamında üretilmesi çok zor olan patojenleri yüksek hassasiyetle tespit edebilmektedir.

ÖZGÜLLÜĞÜ YÜKSEK VE PRATİKTİR: Çok sayıda hastalık etkeni patojenler (bakteri, virus, mantar ve parazit) tek çalışmada saptanır.

GÜVENİLİRDİR: Dahili Kontrol, kombine örnekte bulunan patojenler ve koenfeksiyon varlığı nedeniyle sonuçlar üzerinde hiçbir etki gözlenmemiştir. Antibiyotik kullanımından etkilenmez.

Multiplex PCR Testi İle 22 Solunum Yolu Patojenlerinin Tanısı

(DiagCORE® Solunum Paneli)

Akut solunum enfeksiyonları, bakteriler ve virüsler dahil çeşitli patojenlerden kaynaklanabilir ve genellikle neredeyse ayırt edilemez klinik belirti ve semptomlarla kendini gösterir. Potansiyel kaynak ajanların varlığının veya yokluğunun hızlı ve doğru tayini; tedavi, hastaneye yatırılma, enfeksiyon kontrolü ve hastanın işine ve ailesine dönmesi açısından uygun kararlar verilmesine yardım eder. Ayrıca, gelişmiş bilinçli antimikrobiyal kullanımını ve diğer önemli halk sağlığı inisiyatiflerini büyük ölçüde destekleyebilir. DiagCORE® Solunum Paneli Multiplex PCR Testi, solunum semptomlarına yol açan 19 viral ve 3 bakteriyel patojen olmak üzere 22 patojene yönelik nükleik asit ekstraksiyonu, nükleik asit amplifikasyonu, saptama ve tanımlama işlemleri için gereken tüm reaktifleri içeren tek kullanımlık bir testtir. Bu test, solunum enfeksiyonundan şüphelenilen hastalardan alınan nazofaringeal sürüntü örneklerini viral veya bakteriyel nükleik asitler açısından analiz etmek için tasarlanan kalitatif bir test olup, kuru sürüntüleri ve taşıma besi yeri sıvı örnekleri ile çalışılabilmektedir. Test, entegre nükleik asit ekstraksiyonu ve Multiplex RT PCR saptaması yöntemiyle çalışmaktadır. DiagCORE® Solunum Panel ile saptanabilen ve tanımlanabilen patojenler Tablo 1'de listelenmektedir.

Örnek: Nazofaringeal sürüntü
Yöntem: Real Time Multiplex PCR
Çalısma Süresi: Hergün çalısılıp, aynı gün raporlandırılmaktadır.
Örnek Alınısı:
1. Nazofaringeal sürüntü örnegi alınır
2. Tasıma besi yeri sıvı örnegi tipi durumunda, nazofaringeal sürüntü, tasıma besi yerine yerlestirilir.
ÖRNEK STABİLİTESİ
15 °C - 25 °C’de    4 saat
2 °C - 8 °C’de    3 gün
(-15 °C) - (-25 °C)’de    30 gün
(-70 °C) - (-80 °C)’de    30 gün
TABLO 1 SOLUNUM PANEL İÇERİĞİ (22 PATOJEN) DNA/RNA SUT KODU SUT ADI
BAKTERİ Bordetella pertussis DNA 908,732 Reverse Transcriptase PCR Multiplex
Legionella pneumophila DNA 908,280 Legionella PCR
Mycoplasma pneumoniae DNA 908,320 Mycoplasma PCR
VİRÜS Influenza A RNA 908,730 Real Time PCR 11 ve üzeri çift
Influenza A subtype H1N1/2009 RNA
Influenza A subtype H1 RNA
Influenza A subtype H3 RNA
Influenza B RNA
Coronavirus 229E RNA
Coronavirus HKU1 RNA
Coronavirus NL63 RNA
Coronavirus OC43 RNA
Parainfluenza virus 1 RNA
Parainfluenza virus 2 RNA
Parainfluenza virus 3 RNA
Parainfluenza virus 4 RNA
Respiratory Syncytial virus A/B RNA
Human Metapneumovirus A/B RNA
Adenovirus DNA 908,732 Reverse Transcriptase PCR Multiplex
Bocavirus DNA
Rhinovirus/Enterovirus RNA 908,730 Real Time PCR 11 ve üzeri çift
SOLUNUM PANELİ UYGULANAN SUT KARŞILIĞI
SUT KODU İŞLEM ADI SUT PUANI TOPLAM PUAN %10 KURUM EK PUAN
908.280 Legionella pneumophila 114,33 999,31 1099,24
908.320 Mycoplasma pneumoniae 143
908.730 Real time PCR 11 ve üzeri çift 370,99
908.732 Reverse Transcriptase PCR Multiplex 370,99

Multiplex PCR Testi İle 24 Gastrointestinal Patojen Tanısı

(DiagCORE® Gastrointestinal Panel)

Akut Gastrointestinal infeksiyonlar, günümüzde toplum sağlığını tehdit etmekte ve özellikle de çocuklar ve yaşlılarda daha yüksek düzeyde mortaliteye neden olabilmektedir. Bu enfeksiyonlar, parazitler, bakteriler ve virüsler dahil çeşitli patojenlerden kaynaklanabilir ve genellikle neredeyse ayırt edilemez klinik belirti ve semptomlarla kendini gösterir. Potansiyel kaynak ajanların varlığının veya yokluğunun hızlı ve doğru tayini; tedavi, hastaneye yatırılma, enfeksiyon kontrolü ve hastanın işine ve ailesine dönmesi açısından uygun kararlar verilmesine yardım eder. Pek çok hastalıkta olduğu gibi bu tür hastalıklarda da ERKEN, DOĞRU ve GÜVENİLİR TANI hayat kurtarıcıdır. DiagCORE multiplex PCR testi, gastrointestinal semptomlara neden olan 24 parazit, virüs ve bakteri patojeninin saptanması ve ayırt edilmesini tek çalışmada mümkün kılar. Test için küçük bir örnek hacmi ve minimum cihaz başında bulunma süresi ve yaklaşık bir saat gibi kısa bir süreye ihtiyaç duyulması, erken tanıya ve tedaviye zaman kaybetmeden başlanmasına imkan tanımaktadır. Böylece hem hedefe yönelik en uygun ve ekonomik tedavi planlaması yapılabilmekte hem de hastane yatış süreleri düşürülebilmektedir. Ayrıca gereksiz antibiyotik kullanımının hastaya verdiği zararlar ortadan kaldırılarak iş gücü kayıpları da en aza indirgenebilmektedir. DiagCORE® Gastrointestinal Panel ile saptanabilen ve tanımlanabilen patojenler Tablo2'de listelenmektedir.

Örnek: Cary Blair tasıma besi yerinde korunmamıs dıskı örnekleri
Yöntem: Real Time Multiplex PCR
Çalısma Süresi: Hergün çalısılıp, aynı gün raporlandırılmaktadır.
Örnek Alınısı:
1. Bir dıskı örnegi alınır.
2. Örnek, üreticinin talimatlarına uyularak bir Cary Blair tasıma besi yerine yerlestirilir ve bunun içinde tekrar süspansiyon haline getirilir.
Not: Cary Blair tasıma besi yeri mL'si basına optimum konsantrasyon olarak 25-100 mg korunmamıs dıskı kullanılabilir. Maksimum miktar Cary Blair tasıma besi yeri mL'si basına 250 mg korunmamıs dıskı olacaktır.
ÖRNEK STABİLİTESİ
15 °C - 25 °C'de    4 saat
2 °C - 8 °C'de    3 gün
(-15 °C) - (-25 °C)'de    24 gün
(-70 °C) - (-80 °C)'de    24 gün
TABLO 2 GASTROINTESTINAL PANEL İÇERİĞİ (24 PATOJEN) DNA/RNA SUT KODU SUT ADI
BAKTERİ Vibrio vulnificus DNA 908,730 Real Time PCR 11 ve üzeri çift
Vibrio cholerae DNA
Vibrio parahaemolyticus DNA
Campylobacter spp. DNA
Salmonella spp DNA
Clostridium difficile (tcdA/tcdB) DNA
Yersinia enterocolitica DNA
Enteroaggregative E. coli (EAEC) DNA
Enterotoxigenic E. coli (ETEC) DNA
Shiga-like toxin producing E. coli (STEC) DNA
Plesiomonas shigelloides DNA
Shiga-toxin producing E. coli (STEC) serotype O157:H7 DNA
Enteropathogenic E . coli (EPEC) DNA
Enteroinvasive E. coli (EIEC) / Shigella DNA
VİRÜS Human Adenovirus F40/F41 DNA 908,732 Reverse Transcriptase PCR Multiplex
Norovirus GI RNA 908,728 Real Time PCR 1-5 çift
Norovirus GII RNA
Rotavirus A RNA
Astrovirus RNA
Sapovirus GI, GII, GIV, GV RNA
PARAZİT Giardia lamblia DNA 908,732 Reverse Transcriptase PCR Multiplex
Cyclospora cayetanensis DNA
Entamoeba histolytica DNA
Cryptosporidium spp. DNA
GASTROINTESTINAL PANEL UYGULANAN SUT KARŞILIĞI
SUT KODU İŞLEM ADI SUT PUANI TOPLAM PUAN %10 KURUM EK PUAN
908.728 Real time PCR 1-5 çift 236,09 978,08 1075,89
908.730 Real time PCR 11 ve üzeri çift 370,99
908.732 ReverseTranscriptase PCR Multiplex 370,99

Bu Konu Hakkında Uzmanımıza Sorun

Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz